:เด็กดี-ปิยชาติ    เด็กฉลาด-ปิยชาติพัฒนา:


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนคลิกที่นี่


ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2560

ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

แบบบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ / งาน / กิจกรรม Download

แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ Download

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับลงทะเบียนนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน

ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู DOC / PDF

รับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2559

IB School

แบบฟอร์ม รายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมนา/การศึกษาดูงาน

การประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ประกาศผลสอบ ปีการศึกษาที่ 2555-2558

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559

STEMกำลัง2 "รักษ์เขื่อนขุนด่านปราการชล"

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001 โทร. 037-316615, 037-393055 โทรสาร. 037316615